Wszelkie prawa zastrzeżone C Z.U.M. Metal-Chem II s.c.
Z.U.M. Metal-Chem II s.c.
Rudki, ul. Kolejowa 5
26-006 Nowa Słupia
tel./fax 041 31 770 80
e-mail: biuro@vivabruk.pl
Rzetelna Firma
drukarnia i agencja reklamowa

Zakład Urządzeń Metalowych "METAL-CHEM" II S.C. uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację Projektu " Zakup innowacyjnej linii do produkcji kostki brukowej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
i budżetu państwa, zgodnie z umową nr. UDA-RPSW.01.01.00-26-325/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.01.01.00-26-325/08.